Woord van het MT


We staan aan de start van het belangrijkste seizoen voor het bedrijf en constateren dat we goed draaien. Een enkele tegenvaller daargelaten, zien we over de hele linie resultaten die in lijn zijn met de verwachtingen en daar zijn we erg blij mee. De combinatie Kieskeurig/BesteProduct zoemt en heeft ook een positief effect op de overige merken. We mikken daarom op een record-omzet dit jaar, met een gezond rendement dat alleen wordt ‘gedrukt’ door de investeringen in ontwikkeling die we voor de langere termijn doen.


Tijdens ons 5-jarig jubileum in de Efteling zijn er mooie foto's gemaakt door Jasper van Bladel en je kunt ze hier bekijken!

Driejarenplan

Omdat het bedrijf naar wens draait, gaan we nu wat anders om met ons ‘driejarenplan’ dan in 2016,  voor de acquisitie van Kieskeurig; toen was er een zekere urgentie om een dergelijke stap te zetten. Nu kunnen we het ons permitteren om meerdere opties te onderzoeken en ook meerdere wegen (wellicht tegelijkertijd) naar groei te gaan bewandelen. Om dat concreet te maken: we hoeven niet per se een grote acquisitie te doen om onze lange-termijn koers te ondersteunen. We kunnen ook strategische samenwerkingen aangaan of zelf nieuwe initiatieven lanceren. Misschien hebben die zelfs de voorkeur.

Het nieuwe driejaren-plan is in oktober klaar ter bespreking in het MT en wordt jullie nog voor het einde van het kalenderjaar gepresenteerd.


Maar nu eerst: de start van ons laatste kwartaal

Black Friday/Cyber Monday

Zet je schrap voor een bijzondere periode die gaat uitmonden in records in alle opzichten. Hoewel Black Friday en Cyber Monday al langer . Niet alleen is het de ‘heetste’ maand van het jaar voor ons, we gaan er in alle opzichten ook een bijzondere happening van maken. We willen er om meerdere redenen voor zorgen dat er in de periode voorafgaand aan dat weekend en gedurende dat weekend volop bedrijvigheid* is. Daarom de volgende zaken:


  • In de week voorafgaand aan BF/CM werkt iedereen in Haarlem – geen thuiswerken dus.
  • We zouden het tof vinden als ‘de afdeling Arnhem’ er dan ook bij is hier – we kijken wat er voor nodig is om dat mogelijk te maken.
  • We verzoeken medewerkers met contracten van <40 uur om in ieder geval 23 en 26 november aanwezig te zijn. Deel, als het maar enigszins kan, de week zo in dat je er die dagen bent.
  • We beginnen die dagen vroeg. Hoe vroeg? Heel vroeg! Maar wel op een manier dat het leuk is om er ook vroeg te zijn.


We verwachten nog deze week het volledige programma van de festiviteiten rond dat weekend te kunnen versturen: it’s going to be a lot of fun!


*Vorige keer was het voltallige directieteam schandelijk afwezig tijdens BF/CM - het excuus dat we toen hadden was dat we er nog niet zoveel ervaring mee hadden en de trip die we met z’n vieren maakten al vroeg hadden gepland. Dat excuus gaat dit jaar natuurlijk niet op. Zodoende faalt Paul M op magistrale wijze door in nagenoeg de hele maand november zijn zomervakantie te hebben geboekt – waardoor hij niet aanwezig kan zijn. Hij probeert de strafpunten die dit oplevert enigszins te reduceren door persoonlijk een bijzondere verrassing in het BF/CM programma te verwerken.